Bilda utbildningsprogramvara

 

 

 

 

AUPS-MULTIMEDIAN har gjort bilda utbildningsprogramvara för deltagarna och de bilda institutionerna. Vi har gjort utbildande programvara för att undervisa betvingar lik kemi, fysik, biologi, geografi, historia och nationalekonomi för CBSC och andra examen. Annat betvingar material är förberett. Dessa betvingar material är mycket användbara för deltagarna av under 12th klassificerar. Vårt lag är funktionsdugligt på betvingamaterialen för de konkurrenskraftiga undersökningarna, och vårt planera är att göra den resterande programvaran mycket snart.

Vi har framkallat utvärderingsprogramvara av olikt betvingar för att utvärdera förberedelsen av deltagarna. Endera deltagare kan använda den deras själv, eller skolar kan använda den för utvärderingen av examineesna. Skriv oss för ytterligare information angående olikt betvingar.