E-boka:

 

E-boka är det digitalt bokar. Bokar utskrivavet på legitimationshandlingar är svårt att bära överallt och är dyrt. Gammalt bokar är sällsyntt och inte tillgängligt. Även en boka som publiceras i ett land, är inte lätt tillgänglig i andra län. Normalt utgivare publicerar inte bokar på betvingar, som har en mycket inskränkt avläsare att marknadsföra. Till något att säga alla det finns många problem med utskrivavet bokar tillsammans med dess gynnar.

Så att lösa alla ovannämnda problem av utskrivavet bokar den har en lösning som E-BOOK.
E-BOOK skrivas digitalt bokar, och det kan läsas på datoren. Det kan endera läsas direktanslutet eller offline. Det kan överföras någonstans i denna värld av e-post, så det har inte ett problem som ska publiceras i ett land och att inte vara tillgängligt i andra länder. En E-BOOK kan publiceras för även en avläsare marknadsför mycket lite, som den inte har stort publicera kosta jämför till utskrivavet bokar.

AUPS-MULTIMEDIAN ger alla servar för att publicera E-Bokar. Vi gör E-BOOK, gör webbplatsen för att publicera den direktanslutet, och att ge alla nödvändigt servar för att sälja det direktanslutet också. Vi föreslår att du som kontaktar oss för att publicera ditt e bokar. I en landsnågot liknande Indien E-BOOK kan vara en högsta lösning för fördelning av bokar, och att publicera som är ditt, bokar och danande världen som är medveten av dina handstilar. Så sitt inte tyst ha dina idéer, och täppor i åtanke att skriva en boka och att oroa om att vara dina bokar inte publicerat. Du ska får mer gynnar vid handstil snarlika E-BOOK än inte handstil den alls precis därför att dig känselförnimmelsen att du inte är kompetent att finna en passande tryckutgivare. Ska AUPS-MULTIMEDIOR löser alla dina printing och publicerande problem och ska vägleder dig hur man är en berömd och stor författare, ingen materia som du skriver på vad betvingar. Ingen materia du är en fiktionförfattare, eller ett allvarligt förar journal över författare, en poet, eller en romanförfattare, AUPS-MULTIMEDIA kan hjälpa dig. Starta så handstil och kontakta oss för ditt vilar publicerande problem som ska lös. Skriv oss e-post, om du är utvändiga Indien, eller, om du är i Indien, dig kan möter oss eller appell oss våra kontor i Mumbai, Delhi och Patna.

Vi gör e bokar som nöjt inte kan kopieras. Den ska boka är läslig endast; dess skriftliga text kan inte sparas på något sätt, så att ditt kopiera skriftligt bokar ska för att inte missbrukas av någon.