Kulturell utbildningsprogramvara

 

Kommer känselförnimmelsen Amerika
Globala Intelenet servar använder denna programvara för att utbilda deras bemannar om amerikankultur. Programvaran har också en in-built quiz som testar användarens kunskap som är följande till his/henne som går till och med denna programvara.

Spårning av det helt delar upp, så att en ska tittare är kompetent direkt att hoppa in i besökte his/hennes jumbo delar upp, såväl som tittaren som också ska, var kompetent att veta att vad hon inte har besökt ännu i en detalj, dela upp. , om därefter en tittare önskar direkt att hoppa in i unvisited, delar upp, det ska är möjligheten.

Programet är i växelverkande funktionsläge as well as i run-throughfunktionsläge. Tittaren ska är kompetent att ändra funktionsläget från växelverkande till runen-through och omvänt när som helst.

Kommer känselförnimmelsen Britannien
Globala Intelenet servar använder denna programvara för att utbilda deras bemannar om brittisk kultur. Programvaran har också en in-built quiz som testar användarens kunskap som är följande till his/henne som går till och med denna programvara.

Spårning av det helt delar upp, så att en ska tittare är kompetent direkt att hoppa in i besökte his/hennes jumbo delar upp, såväl som tittaren som också ska, var kompetent att veta att vad hon inte har besökt ännu i en detalj, dela upp. , om därefter en tittare önskar direkt att hoppa in i unvisited, delar upp, det ska är möjligheten.

Programet är i växelverkande funktionsläge as well as i run-throughfunktionsläge. Tittaren ska är kompetent att ändra funktionsläget från växelverkande till runen-through och omvänt när som helst.

Kommet besök Amerika
Detta program är det van vid drevet som de bemannar av Datamatics, som måste att resa utomlands för företagsaffären.

Kommet besök Indien
Denna presentation är användbar för besökare som planerar för att komma till Indien.